Mẫu đơn đặt hàng

-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 -------***-------

    ĐƠN ĐẶT HÀNG

                                Ngày…. tháng… . năm 2010

Chúng tôi là:

BÊN A:…………………………………………………………………………………

Đại diện: ……………………...................Chức vụ : …………………

Địa chỉ :   ....................................................................................................

Điện thoại :…………………                            Fax : …………

Email:

Số tài khoản :   ……………………………………..

Tại:  ……………………………………………. …………………………. ……………………………………………

Mã số thuế: ……………………

Sau khi xem xét khả năng của bên B,căn cứ vào nhu cầu của mình, bên A  đồng ý đặt hàng bên B với các nội dung:

BÊN B: Công ty Cổ phần Duyên Việt

Địa chỉ: Số 23, Ngõ 17, đường Tuệ Tĩnh, phường Hà Huy Tập, Tp Vinh, Nghệ An.

Mã số thuế: 2900905654; Điện thoại: 038.8900297; Fax: 038.3849906

Email: aophongdep@gmail.com          Website: www.aophongdep.com

Tài khoản số: 140 21004343018 tại Ngân hàng thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank), chi nhánh Vinh.

Do ông Trịnh Trọng Dương, chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

Nội dung:

Bên A đặt bên B thiết kế và sản xuất áo phông đồng  phục, chi tiết như sau:

- Mô tả: (Nêu yêu cầu của bên A, có thể kèm theo bản vẽ phác họa hoặc hình ảnh)

­- Số lượng:

- Đơn giá cả đề xuất:

- Thời gian đề xuất:

- Phương thức thanh toán:

 

 

                                                                           Bên A ký, ghi rõ họ tên         

 

 

Quý khách copy mẫu này và sửa trực tiếp trên máy tính